>
0939 - 0033094
0919 - 8848404
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید

COM. IR. NET. ORG. INFO.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok
فعال شدن فوری ok no ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok
هزینه ثبت سالانه 38,000 3,900 38,000 38,000 38,000
سفارش آنلاین خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید

تمامی سرویس ها پس از واریز وجه به صورت آنی و آنلاین فعال می گردد

هزینه ثبت دامنه 5 ساله برای دامنه های ملی (IR) نقطه ای آر 15,000 تومان می باشد